FORGOT YOUR DETAILS?

Coaching

Individuele coaching

039O1654SimoneCoachen betekent niet het oplossen van problemen, maar het verzamelen van materiaal zodat iemand zichzelf kan sturen.

Als coach nodig ik je uit om je bewust te worden van patronen, overtuigingen, normen en waarden in je leven. Ik daag je uit deze vanuit andere perspectieven te benaderen, zodat ze niet in de weg staan om het beoogde doel te behalen. In de coaching sessies kunnen de volgende elementen aan bod komen: visualisaties, gesprekken, rollenspel, lichaamsbewustzijn, stemgebruik, contemplatie, mindmapping. Afhankelijk van wat op dat moment jouw vraag is. Een sessie duurt ongeveer 1.5 uur.

Groepscoaching/Intervisie

Welke kernvraag leeft in de groep? Wat is er hier en nu nodig? Belangrijke elementen zijn: veiligheid, de kunst van het benoemen, eigen verantwoordelijkheid, de kracht van kwetsbaarheid. Een sessie duurt 1,5 tot 2 uur.

Telefooncoaching in contactcenters e.d

Medewerkers van contactcentra of callcenters krijgen te maken met vragen als: hoe maak ik nou echt contact met mijn klant? Hoe zorg ik dat de klanttevredenheid omhoog gaat? Hoe zorg ik dat ik niet te lange gesprekken heb? Het antwoord? Training en coaching on the job!

Training

Voorafgaand aan de coaching besteden we aandacht aan de theorie en oefenen we met rollenspel om de benodigde vaardigheden onder de knie te krijgen.

Het beluisteren van opgenomen gesprekken

Uit de praktijk blijkt dat de deelnemer veel leert door zichzelf terug te horen en feedback te krijgen. Deze vorm van coachen leent zich ook goed voor kleinere groepen, waarin de deelnemers leren elkaar te ondersteunen.

Repeterend coachen

Tijdens het telefoneren luister ik mee mee en na elk gesprek volgt een korte evaluatie. Ik leg de aandacht op een specifieke vaardigheid, zodat de deelnemer niet te veel dingen tegelijk hoeft te doen en sneller een succeservaring heeft. Ook hier is de mogelijkheid in een groep te werken. Met elkaar meeluisteren verhoogt het leereffect.

TOP